top of page

Når du skal købe ny bolig skal du have en god rådgivning.Med 24 års erfaring som mægler kender vi alle aspekter af dit boligkøb, og vil sørge for at du føler dig godt informeret og tryg gennem hele processen fra underskrift af købsaftalen til nøglen bliver udleveret. 
 

Forløbet i dit boligkøb : 
 

- Besigtigelse af boligen sammen med dig inden handlen godkendes. 

- Fremsendelse af mail med kommentarer til dokumenterne i handlen, til din gennemgang og kommentarer inden godkendelse. 

- Fremsendelse af allonge/godkendelses skrivelse til mægler med forbehold til handlen efter    forudgående aftale med dig.

- Vi indhenter godkendelse fra jeres bank på den økonomiske side af handlen, med eventuelle forbehold.  

- Korresponderer med mægler/sagsbehandler til handlen er endelig afsluttet. 

- Gennemgår/udarbejder/godkender skøde og tinglysning 

- Gennemgår/udarbejder/godkender refusionsopgørelse 

- Fremsender huske/tjekliste til overtagelsesdagen. 

Pris ialt for ovenstående kr. 10.000,- 


 

Andre ydelser : 

Prisforhandling : 
 

- Pris : 5 % af det opnåede afslag. 

Såfremt handlen ikke godkendes p.g.a. et belastende forhold, der opdages i processen
opkræves kr. 3.000,- 

bottom of page